Afbeelding folder pns.png

Prenatale screening op down-, edward- en patausyndroom

Je kunt laten onderzoeken door middel van de combinatietest of NIPT, hoe groot de kans is dat jullie kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Dit onderzoek gebeurt al vroeg in de zwangerschap. Wij zullen bij het intake gesprek aan jullie vragen of jullie meer willen weten over deze screening. Jullie kiezen zelf of jullie dit onderzoek willen en welk onderzoek dit dan gaat worden.

Combinatietest

De combinatietest bestaat uit een combinatie van 2 onderzoeken:

  • een bloedonderzoek tussen de 9 en 14 weken zwangerschap;

  • een nekplooimeting bij de baby

De nekplooi is een dun vochtlaagje onder de huid in de nek. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans is dat de baby het Downsyndroom heeft. De nekplooimeting gebeurt met een echo die gemaakt wordt in de periode van 11 tot 14 weken zwangerschap. Bij dit onderzoek wordt de dikte van de nekplooi van de baby gemeten. Beide onderzoeken brengen geen risico's met zich mee voor jou of je kind.


De uitslagen van de bloedtest en nekplooimeting, in combinatie met jouw leeftijd en de precieze duur van je zwangerschap, bepalen hoe groot de kans is dat je kind 1 van de 3 syndromen heeft. Het onderzoek geeft geen zekerheid; het is een kansberekening. Bij een verhoogde kans op een kind met een van de syndromen, kun je kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen. Het vervolgonderzoek kan bestaan uit een NIPT, vlokkentest of een vruchtwaterpunctie.

 

NIPT

Bij de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt er bij jou bloed afgenomen. In dat bloed zit ook een klein beetje DNA van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van jouw kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of er bij jouw kind een aanwijzing is voor down-, edwards- of patausyndroom. De test geeft bijna 100% zekerheid. Je kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap.

Binnen 10 – 15 werkdagen krijg je de uitslag van de NIPT. De NIPT is een screeningstest en geen diagnostische test. Deze geeft dan ook geen 100% zekerheid. De reden hiervoor is dat in jouw bloed DNA van de placenta (moederkoek) zit. Dit DNA is meestal hetzelfde als het DNA van je kind, maar niet altijd. Daarom is de uitslag niet 100% zeker. Is de uitslag niet-afwijkend, dan is de kans erg klein (1 op 1000) dat er toch sprake is van een chromosoomafwijking. Is de uitslag afwijkend, dan is de kans erg groot dat je baby een chromosoomafwijking heeft. Om het zeker te weten, kun je een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest laten doen.

Vruchtwaterpunctie of vlokkentest

Bij een afwijkende uitslag van de combinatietest en de NIPT kun je kiezen voor een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest. Bij een vruchtwaterpunctie wordt er vruchtwater uit de baarmoeder gehaald om cellen uit het vruchtwater te onderzoeken. Bij een vlokkentest wordt er een heel klein stukje placentaweefsel weggenomen. Met deze testen wordt vastgesteld of de baby een chromosoomafwijking heeft, zoals het syndroom van Down. Het uitvoeren van een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest geeft risico op een miskraam.

Kijk hier voor meer informatie.