Afbeelding folder SEO.png

20-wekenecho

Bij de 20-weken echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van de baby. Er wordt gekeken naar de eventuele aanwezigheid van een open ruggetje of een open schedeltje. Ook wordt gekeken of de baby goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20-weken echo is een redelijk betrouwbare methode om ernstige aangeboren afwijkingen te ontdekken. Kies je ervoor om deze echo te laten doen, houdt er dan rekening mee dat ook andere afwijkingen kunnen worden gezien. De echo brengt geen risico’s met zich mee.
Als bij de 20-weken echo iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor je kindje niet altijd duidelijk. Meestal wordt vervolgonderzoek aangeboden dat bestaat uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek door een gynaecoloog. Je kindje wordt daar nader onderzocht. Soms krijg je ook een vruchtwaterpunctie of bloedonderzoek aangeboden.
Als uit vervolgonderzoek blijkt dat je baby een aandoening heeft, krijg je altijd een gesprek met één of meerdere artsen. Je kunt voor de moeilijke keuze komen te staan of je de zwangerschap wilt uitdragen of voortijdig wilt beëindigen. 
Niet alle aandoeningen worden voor de geboorte ontdekt. Als uit prenatale screening blijkt dat de kans klein is dat je kind een lichamelijke afwijking heeft, kan het toch een aandoening hebben. De vraag of je kind volledig gezond is, kan nooit met zekerheid worden beantwoord.

Kijk hier voor meer informatie.